+36 30 768 7595
·
drzscsontos@icloud.com
·
H -P 09:00-17:00
Az Ön ügyvédje

Dr. Csontos

“Dr. Csontos Zsolt LL.M.

gazdasági büntetőjogi szakjogász

Az ügyfélközpontú, magas színvonalú ügyvédi tevékenység nem lehet kompromisszum tárgya.

Az ÜGYFÉLNEK azt kell éreznie, hogy ügye az ügyvédje számára nem egy a sok közül, hanem számára épp oly fontos, mint a megbízójának. Minden nap azért dolgozom, hogy Ügyfeleim ezt érezzék, legyen szó büntető-, polgári-, család jogi, vagy bármely más ügyről. “

Szakterületek

Büntetőjog

Teljeskörű professzionális és empatikus ügyvédi képviselet a büntetőeljárásokban, mely a praxisom fő tevékenységi területe. Gyanúsítottak, vádlottak védelme, sértettek és egyéb érdekeltek képviselete a nyomozati szakasztól a bírósági szakaszig. Több mint két évtizedes szakmai tapasztalat gazdasági büntetőjogi szakjogásztól. Az elítéltek képviselete a büntetés- végrehajtás során, kiemelten a reintegrációs őrizet, és a feltételes szabadlábra bocsájtás ügyében folytatott eljárásokra.

Ingatlanjog

Ingatlan adásvételi szerződés-, ingatlan ajándékozási szerződés szerkesztése, egyéb ingatlanjogi problémák során történő komplex jogi képviselet, szükség esetén adószakértő, ingatlan értékbecslő szakértő, energetikus szakértő bevonása.

Polgári jog

Ügyvédi képviselet a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó
ügyekben,kiemelten: társasági jogi-, családi jogi-, személyiségi jogi-, gazdasági jogi
ügyekben, a jogi tanácsadástól a peres képviseletig.

Munkajog

Ügyvédi képviselet munkajogi ügyekben munkavállalók és munkáltatók részére egyaránt. Ügyvédi képviselet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogvitái során a jogi tanácsadástól a peres eljárásig.

Közigazgatási jog

Ügyvédi képviselet közigazgatási ügyekben. Fuvarozási tevékenységet végző cégek és magánszemélyek képviselete az úgynevezett útdíj bírság- és peres ügyekben, és AETR ügyekben.

ADATVÉDELEM

AZ ÜGYFÉL ADATAINAK VÉDELME

Az ÖN érdekében a megbízás teljesítése során adatvédelmi szakmérnök közreműködése mellett, kizárólag megfelelő adatvédelmi eszközökkel biztosított számítógépeket használok. Ügyfeleim számára a megbízás során elkészített vagy felhasznált valamennyi iratot elektronikus formába alakítom át és továbbítom.

Minden ügyfelem egyedileg megválasztott jelszóval védve kapja meg dokumentumait.

Ügyfeleim személyes adatait és a megbízásunkhoz kapcsolódó dokumentumokat minden esetben minősített védelemmel látom el, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás szigorú betartása mellett. Iktató-, illetve nyilvántartó szoftvereim mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályokban, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara által közzétett előírásoknak.

Ügyfeleim részletes adatkezelési tájékoztatást kapnak.

Végzettség

 • RENDŐR, MISKOLCI RENDŐR SZAKKÖZÉPISKOLA, 1997. ( jeles minősítéssel )
 • JOGÁSZ, MISKOLCI EGYETEM ÁJK, 2005. ( cum laude minősítéssel )
 • RENDŐRSZERVEZŐ TISZT, RENDŐRTISZTI FŐISKOLA, 2008. ( jeles minősítéssel )
 • JOGI SZAKVIZSGA, 2011.
 • GAZDASÁGI BÜNTETŐJOGI SZAKJOGÁSZ, PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS
  EGYETEM, 2019. ( kitüntetéses minősítéssel )

Publikációk

 • Színlelt befolyásolási képesség: lényeges, hogy az „ügyfél” létezőnek hiszi?, publikáció, Büntetőjogi Szemle 2017/2
 • A Pécsi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar posztgraduális, kriminalisztikai szakjogász képzés keretében meghívott előadóként előadás, 2009.
 • Alapfokú rendőri képzés a BRFK szervezésében, büntető eljárásjogi és kriminalisztikai előadások, 2009.
 • Modern Üzleti Tudományok Főiskola, meghívott előadóként előadás a vagyon elleni bűncselekmények témájában, 2009. 
 • Pénzügyi és Számviteli Főiskola, meghívott előadóként előadás a vagyon elleni bűncselekmények témájában, 2008.
 • Rendészeti Szemle 2007/11. száma, A nemi erkölcs elleni bűncselekmények elmélete és gyakorlata, publikáció,
 • Gondolatok a szemléről, Bűnügyi Szemle 2010/1, publikáció 
Díjazás

Megbízási díjak

 • A megbízási díj összetevői:
  Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, azt a felek egyedileg, előre határozzák meg. Konkrét árajánlat az adott ügy megismerését követően adható. Az ügyvédi munkadíj mértéke függ az ügy összetettségétől, az ügylet tárgyának értékétől, az ügy ellátásához kapcsolódó ügyvédi felelősség mértékétől. A munkadíj az első konzultációt követően kerül megállapításra, hiszen így prognosztizálható, hogy várhatóan mennyi ideig tart az adott ügy ellátása (pl. a büntető ügyek esetében is több évről is lehet szó), mennyi munkaóra várható-, hány tárgyalási nap várható az ügy befejezéséig, stb.

  A megbízási díj két elemből tevődik össze:
  – ügyvédi munkadíjból és
  – költségekből.

  Az ügyvéd munkadíja nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket, készkiadásait. A készkiadások (költségek) olyan az ügy ellátásával felmerülő ráfordítások, amely az ügyvéd munkája során esetlegesen merülnek fel, mint például az utazás költsége, a felmerült szállásköltség, stb.

  Az első konzultáció minden ügyben nettó 20.000 forint/óra összegbe kerül, amely a megbízás létrejöttével a megbízási díjba beszámításra kerül.

  Az ügyvédi munkadíjban történő megállapodás az ajánlott munkadíj ügyfél általi elfogadásával jön létre, melyet még az ügy intézésének megkezdése előtt írásba kell foglalni.

  Az ügyvédi munkadíj előre fizetendő, azonban az ügyfél és az ügy egyedi körülményeire tekintettel utólagos díjfizetés, részletfizetés is kiköthető.

  A megbízási díj összetevői
 • Az ügyvédi munkadíj mértéke
  Az ügyvédi munkadíj az ügy természetétől függően eseti megbízás esetén lehet:
  – fix díjas (pl. cégalapítás, módosítás)
  – százalékban meghatározott ( pl.: ingatlan ügyekben)
  – óradíjas
  – egyedi díjas (pl.: büntetőügyekben)

  Büntetőügyekben szintén egyedi megállapodás tárgya, hogy egyösszegű, egyedi díjas díjazási formában állapodunk meg, mely külön tartalmazza a nyomozati szakaszt, és a vádemelési és/vagy bírósági szakaszt. Az összeg magában foglalja a nyomozás során végrehajtott eljárási cselekményeken (pl. kihallgatások, szemlék) való részvételt, az ügyvédi beszélőkön való megjelenést, a rendszeres látogatást, és az ügyészség illetve a bíróság előtti képviseletet.
  A büntetőügyekben az ügyfelek igényeinek megfelelően egyedi megállapodás szerint lehetőség van az óradíjas elszámolásra is ( havi átalánydíjas).

  Gazdasági társaságok, vállalkozók és gazdálkodó szervezetek részére az eseti megbízások díjainál jóval kedvezőbb, a megbízó tevékenységének volumenétől, a megbízó által igényelt,székhelyen történő rendszeres helyszíni ügyintézés időtartamától függő, egyedileg kialakított havi átalánydíjas megállapodás megkötésére kerülhet sor (sikerdíj és ezek kombinációja).

  Az ügyvédi munkadíj mértéke
 • Jogi tanácsadás díja
  A jogi tanácsadás (jogi konzultáció) díjköteles, melynek összege 20.000 Ft/megkezdett óra. A jogi tanácsadás személyes konzultáció, mint a nevéből is kitűnik csak személyesen vehető igénybe.
  A jogi tanácsadás során találkozik első alkalommal az ügyvéd és az ügyfél, melynek során az ügyvéd az ügyfél általi előadásból megismerheti az ügy részleteit, további releváns információk megismerése végett kérdéseket tehet fel az ügyfélnek, tanulmányozhatja az ügyben esetleg keletkezett iratokat.
  A jogi tanácsadás időben megelőzi az ügyvédnek adott megbízást, a kettő azonban nem feltételezi egymást. A jogi tanácsadás igénybevétele nem feltételezz ügyvédi megbízást, a jogi konzultációhoz nem feltétlenül kapcsolódik egy későbbi ügyvédi megbízás létrejötte.
  Előfordul, hogy az ügyfél csak azért veszi igénybe jogi tanácsadást, mert lehetőségeivel, jogi helyzetével, esetleges kilátásaival szeretne tisztában lenni. Akár az is előfordulhat, hogy az ügyfél saját magát kívánja képviselni, de szüksége van folyamatos vagy akár egyszeri segítségre.

  Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves érdeklődőt és leendő ügyfelet, hogy telefonon, e-mail-ben, különböző internetes chat alkalmazásokon nem áll módomban jogi tanácsot adni. Skype vagy egyéb, élő videó- és hangfelvételt továbbító szoftver alkalmazásával egyedi esetben sor kerülhet a jogi tanácsadásra.

  Jogi tanácsadás díja
 • Pro bono képviselet

  Egyedileg mérlegelt esetekben egyes ügyekben pro bono (ingyenes) képviseletet is vállalok, ezen esetekben csak a készkiadások megfizetésére tartok igényt.
  Az ügyvéd ellenérték kikötése nélkül ügyvédi tevékenységet – közérdekű önkéntes jogviszony keretében, – a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint szociálisan rászoruló természetes személy számára,
  – a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója számára, valamint
  – eseti jelleggel a nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében eljáró, az ügyvéddel igazolhatóan szoros személyes kapcsolatban álló természetes személy számára végezhet.

  Pro bono képviselet

Kapcsolat

Hívjon : +36 30-768-7595

 • drzscsontos@icloud.com
 • H - P: 09:00-17:00
 • 1082 Budapest, Üllői út 64. I/8.

Konzultáció