+36 30 768 7595
·
drzscsontos@icloud.com
·
H -P 09:00-17:00
Az Ön ügyvédje

Dr. Csontos

“Dr. Csontos Zsolt LL.M.

gazdasági büntetőjogi szakjogász

Az ügyfélközpontú, magas színvonalú ügyvédi tevékenység nem lehet kompromisszum tárgya.

Az ÜGYFÉLNEK azt kell éreznie, hogy ügye az ügyvédje számára nem egy a sok közül, hanem számára épp oly fontos, mint a megbízójának. Minden nap azért dolgozom, hogy Ügyfeleim ezt érezzék, legyen szó büntető-, polgári-, család jogi, vagy bármely más ügyről. “

Szakterület

Büntetőjog

Praxisom alapvetően a büntetőjogi területre terjed ki. A jelentősen megnövekedett munkateher miatt főként bonyolult jogi megítélésű-, kiemelkedő kriminalisztikai ismereteket igénylő-, nagy terjedelmű- és jelentőségű büntető ügyeket vállalok. A kisebb tárgyi súlyú (5 év szabadságvesztésnél kisebb büntetési tétellel fenyegetett) ügyeket egyedi mérlegelés alapján, az Ügyféllel történt személyes konzultáció alapján tudom képviselni. Kivételes esetekben, szintén egyedi mérlegelés alapján, a vonatkozó Ügyvédi Kamarai előírásoknak megfelelően természetesen vállalok pro bono jogi képviseletet is a meglévő, folyamatban lévő ügyek munkaterheinek figyelembe vétele mellett.

Terhelti védelem

A terhelt az, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a vádemelés után vádlott, a büntetés, a megrovás, a próbára bocsátás, a jóvátételi munka vagy a javítóintézeti nevelés jogerős ügydöntő határozattal történő kiszabása, illetve alkalmazása után elítélt.

A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy a nyomozás során – a gyanúsítás közléséig – az, akit bűncselekmény elkövetése miatt elfogtak, gyanúsítotti kihallgatása érdekében idéztek, akinek előállítását vagy bűncselekmény elkövetése miatt körözését rendelték el, vagy akivel szemben elfogatóparancsot bocsátottak ki.

Ha Ön gyanúsítotti idézést kapott, elfogták, előállították, vagy akár bármilyen egyéb módon egy büntetőeljárás célkeresztjébe került, javaslom, hogy azonnal forduljon büntetőjogászhoz. A bírói gyakorlatban az eljárás kezdeti szakaszában-, illetőleg az elsőként tett, még spontánnak mondható, befolyástól mentes vallomásoknak kiemelkedő jelentősége van a bizonyítékok értékelése során. Megfelelő szakember és a gyanúsítást megalapozó bizonyítékok teljeskörű ismerete nélkül lehetőleg ne tegyen vallomást, éljen a védekezésre való felkészülés jogával, és a lehető leghamarabb konzultáljon védővel! Nagyon sok ügyemben a nyomozás befejezése után, vagy annak előrehaladott állapotában keresnek meg, melyek során sokszor szembesülök azzal, hogy a kriminalisztikai szakismeretek hiányában a védekezés nem volt kellőképpen hatékony, vagy éppen ellenkezőleg, jelentősen rontott az ügy megítélésén. Ezt megelőzendő –véleményem szerint-, lehetőleg az első pillanattól szakjogász specialistával érdemes dolgozni. A jó védői munkát a kiválótól sokszor csak egy apróság választja el, de ez az apróság alapjaiban rengetheti meg az ügy kimenetelét.

A megalapozott gyanú jogi értelmezéséről és a gyanúsított kihallgatásának szabályairól kriminalisztikai honlapomon, a kihallgatas.hu oldalon bővebben informálódhat.

https://www.kihallgatas.hu/buntetoeljaras-jog/a-megalapozott-gyanu-jelentese-es-megitelese/

https://www.kihallgatas.hu/buntetoeljaras-jog/a-tanu-kihallgatasanak-jogi-szabalyai-i/

https://www.kihallgatas.hu/buntetoeljaras-jog/a-gyanusitott-kihallgatasanak-jogi-szabalyai-ii/

Sértetti képviselet

A terhelt az, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a vádemelés után vádlott, a büntetés, a megrovás, a próbára bocsátás, a jóvátételi munka vagy a javítóintézeti nevelés jogerős ügydöntő határozattal történő kiszabása, illetve alkalmazása után elítélt.

A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy a nyomozás során – a gyanúsítás közléséig – az, akit bűncselekmény elkövetése miatt elfogtak, gyanúsítotti kihallgatása érdekében idéztek, akinek előállítását vagy bűncselekmény elkövetése miatt körözését rendelték el, vagy akivel szemben elfogatóparancsot bocsátottak ki.

Ha Ön gyanúsítotti idézést kapott, elfogták, előállították, vagy akár bármilyen egyéb módon egy büntetőeljárás célkeresztjébe került, javaslom, hogy azonnal forduljon büntetőjogászhoz. A bírói gyakorlatban az eljárás kezdeti szakaszában-, illetőleg az elsőként tett, még spontánnak mondható, befolyástól mentes vallomásoknak kiemelkedő jelentősége van a bizonyítékok értékelése során. Megfelelő szakember és a gyanúsítást megalapozó bizonyítékok teljeskörű ismerete nélkül lehetőleg ne tegyen vallomást, éljen a védekezésre való felkészülés jogával, és a lehető leghamarabb konzultáljon védővel! Nagyon sok ügyemben a nyomozás befejezése után, vagy annak előrehaladott állapotában keresnek meg, melyek során sokszor szembesülök azzal, hogy a kriminalisztikai szakismeretek hiányában a védekezés nem volt kellőképpen hatékony, vagy éppen ellenkezőleg, jelentősen rontott az ügy megítélésén. Ezt megelőzendő –véleményem szerint-, lehetőleg az első pillanattól szakjogász specialistával érdemes dolgozni. A jó védői munkát a kiválótól sokszor csak egy apróság választja el, de ez az apróság alapjaiban rengetheti meg az ügy kimenetelét.

A megalapozott gyanú jogi értelmezéséről és a gyanúsított kihallgatásának szabályairól kriminalisztikai honlapomon, a kihallgatas.hu oldalon bővebben informálódhat.

https://www.kihallgatas.hu/buntetoeljaras-jog/a-megalapozott-gyanu-jelentese-es-megitelese/

https://www.kihallgatas.hu/buntetoeljaras-jog/a-tanu-kihallgatasanak-jogi-szabalyai-i/

https://www.kihallgatas.hu/buntetoeljaras-jog/a-gyanusitott-kihallgatasanak-jogi-szabalyai-ii/

Büntetés-végrehajtás

A büntetőeljárás végződhet a bűncselekmény elkövetőjének szankcionálásával, elítélésével. A szankciók lehetnek büntetések (szabadságvesztés, elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, a foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás, kiutasítás, mellék büntetésként közügyektől eltiltás) és intézkedések (megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka, pártfogó felügyelet, elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, kényszergyógykezelés, jogi személyekkel szemben alkalmazható egyéb intézkedések), melyek végrehajtása során az Ügyfelek képviseletét vállalom. Ezen ügyek közül is kiemelkednek a szabadságvesztés büntetését töltő elítéltek esetében a feltételes szabadságra bocsátás és a reintegrációs őrizet elrendelésével kapcsolatos eljárásokban történő védői képviselet.

Kegyelmi eljárás

Az egyéni kegyelmezés jogát a köztársasági elnök gyakorolja, az igazságügyi miniszter előkészítése és ellenjegyzése mellett.

Kegyelmi kérelem a büntetőeljárás megszüntetése, a még végre nem hajtott büntetés vagy intézkedés elengedése, illetve mérséklése, továbbá a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés iránt nyújtható be.

Eljárási kegyelemre a büntetőeljárás jogerős befejezéséig van mód, végrehajtási kegyelmi kérelem, az ítélet jogerőre emelkedését követően, kizárólag a még végre nem hajtott büntetések (szabadságvesztés, elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás, kiutasítás) és a mellékbüntetés (közügyektől eltiltás), továbbá az intézkedések közül a próbára bocsátás, a jóvátételi munka és a javítóintézeti nevelés vonatkozásában nyújtható be.

A kegyelmi mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok megszüntetését jelenti. A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés azonban nem terjed ki a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásából való törlésre.

A kegyelmi eljárások során a kegyelmi kérelem elkészítését és benyújtását, az Ügyfél professzionális képviseletét vállalom.

Egyéb képviselet ellátása

A büntetőjogi specializáció és a kapacitás hiány miatt egyéb jogterületeken, így különösen polgári jogi-, közigazgatási jogi-, munkajogi területen alkalmai jelleggel, egyedi mérlegelés alapján járok el. Igény esetén Ügyfeleim az adott jogterület kiváló specialistáihoz, szintén több évtizedes tapasztalattal bíró-, munkakapcsolatban lévő kollégáimhoz irányítom, így a magas szakmai színvonalú jogi képviseletük megoldott lesz.

ADATVÉDELEM

AZ ÜGYFÉL ADATAINAK VÉDELME

Az ÖN érdekében a megbízás teljesítése során adatvédelmi szakmérnök közreműködése mellett, kizárólag megfelelő adatvédelmi eszközökkel biztosított számítógépeket használok. Ügyfeleim számára a megbízás során elkészített vagy felhasznált valamennyi iratot elektronikus formába alakítom át és továbbítom.

Minden ügyfelem egyedileg megválasztott jelszóval védve kapja meg dokumentumait.

Ügyfeleim személyes adatait és a megbízásunkhoz kapcsolódó dokumentumokat minden esetben minősített védelemmel látom el, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás szigorú betartása mellett. Iktató-, illetve nyilvántartó szoftvereim mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályokban, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara által közzétett előírásoknak.

Ügyfeleim részletes adatkezelési tájékoztatást kapnak.

Végzettség

 • RENDŐR, MISKOLCI RENDŐR SZAKKÖZÉPISKOLA, 1997. ( jeles minősítéssel )
 • JOGÁSZ, MISKOLCI EGYETEM ÁJK, 2005. ( cum laude minősítéssel )
 • RENDŐRSZERVEZŐ TISZT, RENDŐRTISZTI FŐISKOLA, 2008. ( jeles minősítéssel )
 • JOGI SZAKVIZSGA, 2011.
 • GAZDASÁGI BÜNTETŐJOGI SZAKJOGÁSZ, PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS
  EGYETEM, 2019. ( kitüntetéses minősítéssel )

Publikációk

 • Színlelt befolyásolási képesség: lényeges, hogy az „ügyfél” létezőnek hiszi?, publikáció, Büntetőjogi Szemle 2017/2
 • A Pécsi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar posztgraduális, kriminalisztikai szakjogász képzés keretében meghívott előadóként előadás, 2009.
 • Alapfokú rendőri képzés a BRFK szervezésében, büntető eljárásjogi és kriminalisztikai előadások, 2009.
 • Modern Üzleti Tudományok Főiskola, meghívott előadóként előadás a vagyon elleni bűncselekmények témájában, 2009. 
 • Pénzügyi és Számviteli Főiskola, meghívott előadóként előadás a vagyon elleni bűncselekmények témájában, 2008.
 • Rendészeti Szemle 2007/11. száma, A nemi erkölcs elleni bűncselekmények elmélete és gyakorlata, publikáció,
 • Gondolatok a szemléről, Bűnügyi Szemle 2010/1, publikáció 
Díjazás

Megbízási díjak

 • Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, azt a felek egyedileg, előre határozzák meg. Konkrét árajánlat az adott ügy megismerését követően adható.
  Az ügyvédi munkadíj mértéke függ az ügy összetettségétől, az ügylet tárgyának értékétől, az ügy ellátásához kapcsolódó ügyvédi felelősség mértékétől. A munkadíj az első konzultációt követően kerül megállapításra, hiszen így prognosztizálható, hogy várhatóan mennyi ideig tart az adott ügy ellátása (pl. a büntető ügyek esetében is több évről is lehet szó), mennyi munkaóra várható-, hány tárgyalási nap várható az ügy befejezéséig, stb.

  A megbízási díj két elemből tevődik össze:
  – ügyvédi munkadíjból és
  – költségekből.
  Az ügyvéd munkadíja nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket, készkiadásait. A készkiadások (költségek) olyan az ügy ellátásával felmerülő ráfordítások, amely az ügyvéd munkája során esetlegesen merülnek fel, mint például az utazás költsége, a felmerült szállásköltség, stb.
  Az első konzultáció minden ügyben nettó 30.000 forint/óra összegbe kerül, amely a megbízás létrejöttével a megbízási díjba beszámításra kerül.
  Az ügyvédi munkadíjban történő megállapodás az ajánlott munkadíj ügyfél általi elfogadásával jön létre, melyet még az ügy intézésének megkezdése előtt írásba kell foglalni.
  Az ügyvédi munkadíj előre fizetendő, azonban az ügyfél és az ügy egyedi körülményeire tekintettel utólagos díjfizetés, részletfizetés is kiköthető.

  A megbízási díj összetevői
 • Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, azt a felek egyedileg, előre határozzák meg. Konkrét árajánlat az adott ügy megismerését követően adható.
  Az ügyvédi munkadíj mértéke függ az ügy összetettségétől, az ügylet tárgyának értékétől, az ügy ellátásához kapcsolódó ügyvédi felelősség mértékétől. A munkadíj az első konzultációt követően kerül megállapításra, hiszen így prognosztizálható, hogy várhatóan mennyi ideig tart az adott ügy ellátása (pl. a büntető ügyek esetében is több évről is lehet szó), mennyi munkaóra várható-, hány tárgyalási nap várható az ügy befejezéséig, stb.

  A megbízási díj két elemből tevődik össze:
  – ügyvédi munkadíjból és
  – költségekből.
  Az ügyvéd munkadíja nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket, készkiadásait. A készkiadások (költségek) olyan az ügy ellátásával felmerülő ráfordítások, amely az ügyvéd munkája során esetlegesen merülnek fel, mint például az utazás költsége, a felmerült szállásköltség, stb.
  Az első konzultáció minden ügyben nettó 30.000 forint/óra összegbe kerül, amely a megbízás létrejöttével a megbízási díjba beszámításra kerül.
  Az ügyvédi munkadíjban történő megállapodás az ajánlott munkadíj ügyfél általi elfogadásával jön létre, melyet még az ügy intézésének megkezdése előtt írásba kell foglalni.
  Az ügyvédi munkadíj előre fizetendő, azonban az ügyfél és az ügy egyedi körülményeire tekintettel utólagos díjfizetés, részletfizetés is kiköthető.

  Az ügyvédi munkadíj mértéke
 • Jogi tanácsadás díja:
  a jogi tanácsadás (jogi konzultáció) díjköteles, melynek összege 30.000 Ft/megkezdett óra. A jogi tanácsadás személyes konzultáció, mint a nevéből is kitűnik csak személyesen vehető igénybe.
  A jogi tanácsadás során találkozik első alkalommal az ügyvéd és az ügyfél, melynek során az ügyvéd az ügyfél általi előadásból megismerheti az ügy részleteit, további releváns információk megismerése végett kérdéseket tehet fel az ügyfélnek, tanulmányozhatja az ügyben esetleg keletkezett iratokat. A jogi tanácsadás időben megelőzi az ügyvédnek adott megbízást, a kettő azonban nem feltételezi egymást. A jogi tanácsadás igénybevétele nem feltételezz ügyvédi megbízást, a jogi konzultációhoz nem feltétlenül kapcsolódik egy későbbi ügyvédi megbízás létrejötte. Előfordul, hogy az ügyfél csak azért veszi igénybe jogi tanácsadást, mert lehetőségeivel, jogi helyzetével, esetleges kilátásaival szeretne tisztában lenni. Akár az is előfordulhat, hogy az ügyfél saját magát kívánja képviselni, de szüksége van folyamatos vagy akár egyszeri segítségre.

  Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves érdeklődőt és leendő ügyfelet, hogy telefonon, e-mailben, különböző internetes chat alkalmazásokon nem áll módomban jogi tanácsot adni. Skype vagy egyéb, elő videó- és hangfelvételt továbbító szoftver alkalmazásával egyedi esetben sor kerülhet a jogi tanácsadásra.

  Jogi tanácsadás díja
 • Egyedileg mérlegelt esetekben egyes ügyekben pro bono (ingyenes) képviseletet is vállalok, ezen esetekben csak a készkiadások megfizetésére tartok igényt.
  Az ügyvéd ellenérték kikötése nélkül ügyvédi tevékenységet
  – közérdekű önkéntes jogviszony keretében,
  – a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint szociálisan rászoruló természetes személy számára,
  – a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója számára, valamint
  – eseti jelleggel a nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében eljáró, az ügyvéddel igazolhatóan szoros személyes kapcsolatban álló természetes személy számára végezhet.

  Pro bono képviselet

Kapcsolat

Hívjon : +36 30-768-7595

 

Konzultáció